งานกิจกรรมร่วมส่งเสริมสังคม

  บริจาคสิ่งของร่วมในงานกาชาดน่าน ประจำปี 2557 “ จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจให้คนน่าน ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน การจัดแสดงนิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดน่าน” ขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

ผู้บริหารโครงการบ้านพิมพฤกษาร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับ  โครงการสู่ฝันวันใหม่ จากใจพี่จุฬาฯ ครั้งที่ 

๘(ค่ายแรงเทียน) ในวัน  ที่๒- ๑o มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา  จ.น่าน                                                                                               

 
   คณะผู้บริหาร บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ คณะผู้บริหารโครงการบ้านพิมพฤกษา มอบปูนซีเมนต์ถุง ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน อ.ท่าวังผา จ.น่าน พรอ้มกับเยี่ยม  ชมโครงการบ้านพิมพฤกษา
 
   Big cleaning day                                                                      
  บริษัท เอสซีจี ร่วมกับ คิวคอน จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้คอนกรีตมวลเบาที่ถูกต้องให้แก่ช่างและผู้รับเหมา ที่ โครงการบ้านพิมพฤกษา
 
ทีมงานปูนเสือมอร์ต้าร์ได้มาเพิ่มพูนความรู้ให้กับทีมช่าง โครงการบ้านพิมพฤกษา  ในวันที่ 27 เมษายน 2558                                                                                                
 
 

   บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ,โครงการบ้านพิมพฤกษาและหจก.จำลอง เคกรุ๊ป ร่วมถวายกระเบื้องมุงหลังคา ตราช้างรุุ่นซีแพคโมเนีย จำนวน 2,000 แผ่น มูลค่า 26,000 บาท ให้กับ วัดตาแก้ว ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จัหวัดน่าน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

โครงการบ้านพิมพฤกษา และ หจก.จำลอง เค กรุ๊ป

ร่วมบริจาค หลังคาลอนคู่

จำนวน 1,400 แผ่น

มูลค่า 70,000 บาท

ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

 

 

 ผู้บริหารและคณะโครงการบ้านพิมพฤกษาเข้าชมงาน SCG นวัตกรรมใหม่สู่อนาคตใส่ใจและสร้างสรรค์

เพื่อทุกวันที่ยั่งยืน

งาน "พิมพฤกษา Expo 2017" ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาน่าน วันที่ 28 ธันวาคม 2559- 2 มกราคม 2560

ทีมงาน scg ได้มาเพิ่มพูนความรู้ในการใช้กระเบื้องหลังคาที่ถูกต้องให้แก่ช่างและผู้รับเหมา ที่ โครงการบ้านพิมพฤกษา

ในวันที่ 7 กันยายน 2560

 

                                      PIMPRUKSA FAMILY DAY #2 22 DECEMBER 2018 HAPPINESS IS ALL AROUND

 

 

                                                                                                                                                          กลับสู่หน้าหลัก

 
Online:  9
Visits:  196,954
Today:  45
PageView/Month:  1,463